Tag: how to load gcash using lazada

โพลชี้ "มาดามแป้ง" เต็งนั่งนายกบอล แนะการแก้ปัญหาเตรียมทีมชาติ

ผลสำรวจความคิดเห็นเรื่องการเลือกนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลบอลคนใหม่ ยกให้ ” มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ เหมาะกับการเป็นนายก พร้อมแนะแก้ปัญหาเตรียมทีมชาติอย่างเป็นระบบ KBU SPORT POLL โดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ออกสำรวจความคิดเห็นเรื่อง “การเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลกับมุมมองของแฟนกีฬา” ก่อนจะได้ผลสำรวจในหัวข้อต่างๆดังนี้ บุคคลที่เหมาะกับการเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอล ส่วนใหญ่ร้อยละ 39.90 นวลพรรณ ล่ำซำ รองลงมา พอลลีน งามพริ้ง ร้อยละ 21.35 , ธนศักดิ์ สุระประเสริฐร้อยละ 14.51,…