ผลสำรวจความคิดเห็นเรื่องการเลือกนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลบอลคนใหม่ ยกให้ ” มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ เหมาะกับการเป็นนายก พร้อมแนะแก้ปัญหาเตรียมทีมชาติอย่างเป็นระบบ

KBU SPORT POLL โดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ออกสำรวจความคิดเห็นเรื่อง “การเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลกับมุมมองของแฟนกีฬา” ก่อนจะได้ผลสำรวจในหัวข้อต่างๆดังนี้ บุคคลที่เหมาะกับการเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอล ส่วนใหญ่ร้อยละ 39.90 นวลพรรณ ล่ำซำ รองลงมา พอลลีน งามพริ้ง ร้อยละ 21.35 , ธนศักดิ์ สุระประเสริฐร้อยละ 14.51, วรงค์ ทิวทัศน์ ร้อยละ 11.04 , พล ต.อ.ดร.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ร้อยละ 10.25 และอื่นๆร้อยละ 2.95

ปัญหาที่นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลคนใหม่ควรเร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ส่วนใหญ่ร้อยละ 27.27 มองว่าปัญหาการวางรากฐานการพัฒนาและเตรียมทีมชาติอย่างเป็นระบบเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนสุด รองลงมาคือ ปัญหาการบริหารจัดการและยกระดับฟุตบอลอาชีพ ร้อยละ 20.90 , ปัญหาการบริหารจัดการองค์กร ร้อยละ 16.87 ,ปัญหาด้านงบประมาณและสิทธิประโยชน์ของสโมสรสมาชิก ร้อยละ 16.50 ,ปัญหามาตฐานของกรรมการผู้ตัดสินร้อยละ 16.16 และอื่นๆ ร้อยละ 2.30

โพลชี้ "มาดามแป้ง" เต็งนั่งนายกบอล แนะการแก้ปัญหาเตรียมทีมชาติ

By admin