โครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท นับเป็นนโยบายเรือธงของรัฐบาล ซึ่งเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นในส่วนของเงื่อนไขรายละเอียดต่างๆ ซึ่งจุดประสงค์หลักของโครงการนี้คำถ้อยแถลงของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี คือ "กระตุ้นเศรษฐกิจ" เพราะฉะนั้นเรามาเจาะดูกันดีกว่าว่าโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท นี้ จะส่งผลดีอย่างไรบ้าง ทั้งต่อประชาชน ชุมชน และเศรษฐกิจ

เช็กที่นี่เงื่อนไข เงินดิจิทัลวอลเล็ต 10.000 บาท ใช้อะไรได้บ้าง

โฆษกรัฐบาล เปิดผลการศึกษา ดิจิทัลวอลเล็ต มีผลกระตุ้น GDP โต

โดยรัฐบาลมั่นใจมี11 ข้อที่ประชาชนจะได้เห็นจากโครงการดิจิทัล วอลเล็ต 10,000 บาท

1.เศรษฐกิจขยายตัวมากขึ้น

2.การบริโภคภาคเอกชนที่แท้จริงขยายตัวมากขึ้น

3.ภาษีมูลค่าเพิ่มบนฐานการบริโภคเพิ่มขึ้น

4.ความเชื่อมั่นผู้บริโภคสูงขึ้น

5.ความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคสูงขึ้น

6.ความเชื่อมั่น MSMEs สูงขึ้น

7.ความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมสูงขึ้น

8.ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมบางสินค้าสูงขึ้น

9.เงินเฟ้อผู้บริโภคและผู้ผลิตอาจจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

10.การจ้างงานเพิ่มขึ้น

11.หนี้ครัวเรือนลดลง

เช็กที่นี่เงื่อนไข เงินดิจิทัลวอลเล็ต 10.000 บาท ใช้อะไรได้บ้าง

นอกจากนี้ โครงการดิจิทัล วอลเล็ต 10,000 บาท ประชาชนจะมีเงินใช้จ่าย บรรเทาภาระค่าครองชีพ รัฐบาลมองว่า ตรงเป้าที่สุดเพราะจะทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น ต่อมาคือเรื่องความเท่าเทียม เพราะทุกคนที่เข้าเกณฑ์จะมีสิทธิ์ได้เงิน 10,000 บาทอย่างเท่าเทียมกัน

ส่วนเป้าหมาย 50 ล้านคนที่มีโอกาสจะได้ เงินดิจิทัล 10,000 บาทนี้ คลอบคลุม 878 อำเภอทั่วประเทศ เป็นการกระจายเม็ดเงินอย่างทั่วถึง เพราะหลักเกณฑ์คือ ต้องใช้เงินในพื้นที่ตามที่ระบุในบัตรประจำตัวประชาชน

ผลดีต่อร้านค้า ชุมชน ท้องถิ่น

ทำให้กลุ่มเหล่านี้มีรายได้ และรายได้เพิ่มขึ้น อธิบายให้เห็นภาพ เมื่อเงินดิจิทัล 10,000 บาท ถูกอัดฉีดผ่านการใช้จ่ายของประชาชน โดยเฉพาะพื้นที่ต่างจังหวัดที่มีการลงทุนขนาดเล็กเป็นส่วนใหญ่ เม็ดเงินนี้จะส่งผ่านจากผู้บริโภค ไปยังร้านค้า เม็ดเงินจะหมุนเวียนจากร้านค้าหนึ่งในยังร้านค้าหนึ่ง เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทั้งการผลิตและการจ้างงาน

ผลที่จะได้ คือ เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่/ชุมชน เพิ่มมากขึ้น บรรเทาค่าครองชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชน ไปจนถึงทำให้เกิดความคุ้นเคยด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในที่นี้หมายถึงการใช้ ดิจิทัล วอลเล็ต แทนเงินสด (สังคมไร้เงินสด)คำพูดจาก เว็บสล็อต777

ภาพใหญ่สุดคือ เศรษฐกิจถูกกระตุ้น

โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะขายตัว 1.5% (ต.ค.2566) ขณะที่ SCB EIC ธนาคารไทยพาณิชย์ มองว่าจะขยายตัว 2-3% เมื่อเดือน ก.ย.2566

 เปิดข้อดี มีอะไรบ้าง- เมื่อรัฐบาลจะแจกเงินดิจิทัล 1 หมื่นบาท

By admin