เมื่อวันที่ 2 ก.พ. ที่กระทรวงคมนาคม นางสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า นายสันติ ปฏิภาณรัตน์ นายกสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (EV)รับจ้างสาธารณะ และผู้แทนสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทย เข้าพบ เพื่อร่วมหารือถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของในการให้บริการรถจักรยานยนต์(จยย.)สาธารณะ โดยมี นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก(ขบ.)ผู้แทนบริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคำพูดจาก เว็บสล็อต มาแรงอันดับ 1

กระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญและเร่งรัดแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของอาชีพผู้ให้บริการรถ จยย.สาธารณะ ในประเด็นต่าง ๆ เช่น การเปิดขึ้นทะเบียนเพิ่มสมาชิกผู้ขับขี่รถ จยย.สาธารณะรายใหม่ในวินเดิม การกำหนดรูปแบบเสื้อหรือสัญลักษณ์ของผู้ให้บริการเรียกรถ จยย.รับจ้างผ่านแอพพลิเคชั่น และปัญหาวินเถื่อน

ซึ่งกระทรวงคมนาคม มิได้นิ่งนอนใจในปัญหาต่าง ๆ จึงได้สั่งการให้ ขบคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. เป็นตัวกลางในการนำข้อหารือทุกประเด็นปัญหาไปร่วมพิจารณากับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมที่สุด โดยให้เร่งรัดดำเนินการโดยด่วนและรายงานผลการดำเนินงานมายังกระทรวงคมนาคม ที่สำคัญต้องสร้างความมั่นใจให้ผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถ จยย.สาธารณะ ให้สามารถประกอบอาชีพร่วมกันได้ มีการให้บริการถูกต้องตามกฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย และประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

By admin