เมื่อวันที่ 26 ต.คคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. กระทรวงคมนาคม ได้สรุปรายงานอุทกภัยในเส้นทางคมนาคม โดยพบว่า มีโครงข่ายคมนาคมที่ได้รับผลกระทบ รวม 105 สายทาง 116 แห่ง ผ่านได้ 49 แห่ง ผ่านไม่ได้ 67 แห่ง แบ่งเป็น ถนนทางหลวง ได้รับผลกระทบ 7 สายทาง 7 แห่ง ผ่านได้ 1 แห่ง ผ่านไม่ได้ 6 แห่ง และถนนทางหลวงชนบท ได้รับผลกระทบ 98 สายทาง 109 แห่ง ผ่านได้ 48 แห่ง ผ่านไม่ได้ 61 แห่ง มีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ 22 จังหวัด โดยจังหวัดที่ได้รับผลกระทบสูงสุด ได้แก่ จ.อุบลราชธานี ได้รับผลกระทบ 17 แห่ง รองลงมา จ.ศรีสะเกษ และ จ.พระนครศรีอยุธยา ได้รับผลกระทบจังหวัดละ 15 แห่ง

ขณะนี้ท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา ยังคงได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่สูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อการให้บริการเดินเรือโดยสารของเรือด่วนเจ้าพระยา และเรือโดยสารไฟฟ้า MINE Smart Ferry จึงต้องปรับตารางเวลาการให้บริการตามสถานการณ์ของระดับน้ำ ส่วนกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ติดตั้งป้ายเตือนอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยแก่ประชาชนในเส้นทางที่ได้รับผลกระทบ ส่วนกรมเจ้าท่า ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 7 จุด พร้อมเจ้าหน้าที่ 35 คน เรือ 10 ลำ และรถยนต์/รถบรรทุก 10 คัน ช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งเฝ้าระวังระดับน้ำ/ปริมาณน้ำไหลผ่านของแหล่งน้ำธรรมชาติ อ่างเก็บน้ำ และเขื่อนอย่างใกล้ชิด เตรียมรับมือ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ.คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

By admin