นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เผยว่า กรมได้ร่วมกับ The Cloud สื่อออนไลน์แถวหน้าที่มุ่งนำเสนออัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น จัดงาน THAILAND RICE FEST 2023 และ THAILAND COFFEE FEST YEAR END 2023 โดยคัดสรรสุดยอดข้าวและกาแฟสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (จีไอ) ทั่วไทย มาจัดแสดงและจำหน่ายที่บูธ GI Pavilion ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น LG ฮอลล์ 6 บูธ H1 ระหว่างวันที่ 14-17 ธ.ค.นี้ เพื่อให้ผู้บริโภคได้ลิ้มลองรสชาติความอร่อย เพิ่มทางเลือกในการบริโภคสินค้า และขยายโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการจีไอไทย

สำหรับสินค้าจีไอที่คัดสรรมาในครั้งนี้ ประกอบด้วย สินค้าในกลุ่มข้าว 6 รายการ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ข้าวฮางหอมทองสกลทวาปี ข้าวก่ำล้านนา ข้าวไร่ดอกข่าพังงา และ ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์, สินค้าในกลุ่มกาแฟ 4 รายการ ได้แก่ กาแฟดอยตุง กาแฟดอยช้าง กาแฟเทพเสด็จ และ กาแฟเมือง โดยสินค้าเหล่านี้ มีชื่อเสียงในระดับสากล และได้รับการขึ้นทะเบียนจีไอในต่างประเทศแล้ว เช่น ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ได้รับการขึ้นทะเบียนในสหภาพยุโรป และอินโดนีเซีย ส่วนกาแฟดอยตุง และกาแฟดอยช้าง ขึ้นทะเบียนที่สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น เป็นต้นคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

“ภายในงาน ยังมีการ live สดบนแฟลตฟอร์ม Lazada เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างง่ายดาย และสร้างโอกาสทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการ นำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนในท้องถิ่นให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

By admin