นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และหอการค้าไทย ในฐานะประธาน กกรคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน ประกอบด้วยสภาหอฯ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และสมาคมธนาคารไทย ประจำเดือน ธ.คคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ กกร. ได้หยิบยกประเด็นที่พรรคการเมือง ชูประเด็นการขึ้นค่าแรง 600 บาทต่อวัน และปริญญาตรีเป็น 25,000 บาทต่อเดือนในอีก 5 ปีข้างหน้า เห็นว่า การปรับค่าจ้างขั้นต่ำที่ผ่านมา โดยการพิจารณาของคณะกรรมการไตรภาคีมีความเหมาะสมแล้ว เนื่องจากต้องพิจารณาการปรับขึ้นเงินเฟ้อ ความสามารถของนายจ้าง ณ เวลานั้นๆ ต้องมีความสมดุลให้ครบทุกมิติ ทั้งมุมนายจ้าง และลูกจ้าง ดังนั้นการระบุถึงการขึ้นค่าแรงล่วงหน้าดังกล่าว จึงไม่ใช่อยู่ในช่วงเวลาที่จะมาพูดในขณะนี้ ไม่เช่นนั้นจะกระทบขีดความสามารถแข่งขันของประเทศ

“ล่าสุดค่าแรงเพิ่งปรับขึ้น 5% ตามการพิจารณาของคณะกรรมการไตรภาคีเป็นเรื่องที่เหมาะสมแล้ว ซึ่งการปรับขึ้นค่าแรง 300 บาท เมื่อปี 54 เป็นตัวอย่างให้เห็น แม้สำเร็จ แต่ส่งผลกระทบกระทบต่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอีโดยรวม ปรับตัวค่อนข้างลำบาก ส่วนธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่บางรายก็ปรับเป็นการย้ายฐานการผลิตไปประเทศอื่นแทน ขณะเดียวกันหากทยอยขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น 600 บาทต่อวัน จากปัจจุบันที่ค่าแรงเฉลี่ยอยู่ที่ 328-354 บาทต่อวัน แม้ทยอยขึ้น แต่จะทำให้ต้นทุนภาคธุรกิจปรับเพิ่มขึ้นเกือบ 69.4% ทำให้ภาคธุรกิจอาจปรับตัวไม่ทัน หากธุรกิจไปไม่ได้ สุดท้ายต้องมีเลิกจ้างงาน แรงงานได้รับผลกระทบอยู่ดี”

สำหรับสิ่งที่ภาคเอกชนอยากให้พรรคการเมืองออกนโยบายในการหาเสียง อยากให้มองทุกมิติอย่างสมดุล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง และยั่งยืน ต้องยกระดับแรงงานให้มีทักษะ เพื่อเพิ่มผลิตภาพ

By admin